ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ ฉัตรการช่าง
กลับสู่เว็บไซท์
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
คุณ พุทธิพร ไกรยสิทธิ์
Email : hrrecruitment_center@ckc.co.th
: Chart Karnchang
038-490777-9 ต่อ 224
CKC เปิดรับสมัครงาน มีตำแหน่งงานว่างดังนี้
Janitor (คนสวน/แม่บ้าน)
ประจำ : โรงงานแหลมฉบัง (WSLCB)
จำนวน : 3 อัตรา
เงินเดือน : N/A
2 ส.ค. 65

Technician
ประจำ : CFP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ แหลมฉบัง)
จำนวน : 2 อัตรา
เงินเดือน : N/A
2 ส.ค. 65

Mason (ช่างปูน / ช่างไม้)
ประจำ : โรงงานแหลมฉบัง (WSLCB)
จำนวน : 3 อัตรา
เงินเดือน : N/A
2 ส.ค. 65

Flagman
ประจำ : โครงการ CFP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์)
จำนวน : 10 อัตรา
เงินเดือน : N/A
2 ส.ค. 65

Painter (ช่างสี)
ประจำ : CFP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ แหลมฉบัง) / WSLCB โรงงานแหลมฉบัง
จำนวน : 15 อัตรา
เงินเดือน : N/A
2 ส.ค. 65

Foreman Piping
ประจำ : โครงการ CFP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ แหลมฉบัง)
จำนวน : หลายอัตรา อัตรา
เงินเดือน : N/A
2 ส.ค. 65

Safety Officer
ประจำ : โครงการ CFP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์)
จำนวน : 3 อัตรา
เงินเดือน : N/A
2 ส.ค. 65

Scaffolder (ช่างนั่งร้าน)
ประจำ : โครงการ CFP / CCP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์)
จำนวน : 30 อัตรา
เงินเดือน : N/A
2 ส.ค. 65

QC. Technician
ประจำ : โรงงานแหลมฉบัง / CFP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ แหลมฉบัง)
จำนวน : 5 อัตรา
เงินเดือน : N/A
2 ส.ค. 65

Fire Watcher
ประจำ : โครงการ CFP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์)
จำนวน : 10 อัตรา
เงินเดือน : N/A
2 ส.ค. 65

Rigger
ประจำ : THAI OIL แหลมฉบัง ศรีราชา(โครงการ CFP/CCP)
จำนวน : 10 อัตรา
เงินเดือน : N/A
2 ส.ค. 65

QC. Supervisor
ประจำ : Thai Oil (โครงการ CFP)
จำนวน : 2 อัตรา
เงินเดือน : N/A
2 ส.ค. 65

Supervisor (Insulation)
ประจำ : CFP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ แหลมฉบัง)
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : N/A
2 ส.ค. 65

Administration Officer
ประจำ : CFP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ แหลมฉบัง)
จำนวน : 2 อัตรา
เงินเดือน : N/A
2 ส.ค. 65

Fitter A , B (ช่างประกอบ)
ประจำ : โครงการ CFP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์) / มาบตาพุด ระยอง
จำนวน : หลายอัตรา อัตรา
เงินเดือน : N/A
2 ส.ค. 65

Blaster (ช่างพ่นทราย/พ่นสี)
ประจำ : โรงงานแหลมฉบัง (WSLCB)
จำนวน : 3 อัตรา
เงินเดือน : N/A
2 ส.ค. 65

Material Control
ประจำ : CFP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ แหลมฉบัง)
จำนวน : 2 อัตรา
เงินเดือน : N/A
2 ส.ค. 65

Driver (รถกระบะ)
ประจำ : DOW / EAGLE (มาบตาพุด ระยอง)
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : N/A
2 ส.ค. 65

QC. Inspector ( Piping)
ประจำ : CFP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ แหลมฉบัง) / DOW-EAGLE (มาบตาพุด ระยอง)
จำนวน : 8 อัตรา
เงินเดือน : N/A
2 ส.ค. 65

Engineer
ประจำ : CFP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ แหลมฉบัง) / DOW-EAGLE (มาบตาพุด ระยอง)
จำนวน : 10 อัตรา
เงินเดือน : Negotiate
2 ส.ค. 65

Foreman Painting
ประจำ : โครงการ CFP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์)
จำนวน : 2 อัตรา
เงินเดือน : N/A
2 ส.ค. 65

Civil Engineer
ประจำ : โครงการ CCP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์)
จำนวน : 2 อัตรา
เงินเดือน : N/A
2 ส.ค. 65

Planner
ประจำ : CFP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ แหลมฉบัง) / ESSO (โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่)
จำนวน : 3 อัตรา
เงินเดือน : N/A
2 ส.ค. 65

Technician
ประจำ : โครงการ CFP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์)
จำนวน : 2 อัตรา
เงินเดือน : N/A
2 ส.ค. 65

Engineer ( Painting)
ประจำ : โครงการ CFP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์)
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : N/A
2 ส.ค. 65

QC. Document
ประจำ : CFP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ แหลมฉบัง) / DOW-EAGLE (มาบตาพุด ระยอง)
จำนวน : 3 อัตรา
เงินเดือน : N/A
28 มิ.ย. 65

Safety Manager
ประจำ : โครงการ CFP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์)
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : N/A
28 มิ.ย. 65

ISO Officer
ประจำ : สำนักงานใหญ่
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : N/A
6 ม.ค. 65

Machanical
ประจำ : Work shop LCB (แหลมฉบัง) ศรีราชา
จำนวน : 2 อัตรา
เงินเดือน : Negotiate
6 ม.ค. 65