ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ ฉัตรการช่าง
กลับสู่เว็บไซท์
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
คุณ พุทธิพร ไกรยสิทธิ์
Email : hrrecruitment_center@ckc.co.th
: Chart Karnchang
038-490777-9 ต่อ 224
CKC เปิดรับสมัครงาน มีตำแหน่งงานว่างดังนี้
Safety Admin
ประจำ : CFP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ แหลมฉบัง)
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : N/A
12 มิ.ย. 64

QC. Supervisor
ประจำ : CFP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ แหลมฉบัง)
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : N/A
12 มิ.ย. 64

QC. Engineer
ประจำ : THAI OIL แหลมฉบัง ศรีราชา(โครงการ CFP)
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : NA
12 มิ.ย. 64

Engineer
ประจำ : CFP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ แหลมฉบัง)
จำนวน : 2 อัตรา
เงินเดือน : Negotiate
12 มิ.ย. 64

Administration Officer
ประจำ : CFP / SBMOL (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ แหลมฉบัง) / PTT มาบตาพุด ระยอง
จำนวน : 3 อัตรา
เงินเดือน : N/A
12 มิ.ย. 64

SHE OFFICER (จป.วิชาชีพ)
ประจำ : PTT มาบตาพุด (ระยอง)
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : Negotiate
12 มิ.ย. 64

Blaster (ช่างพ่นทราย/พ่นสี)
ประจำ : โรงงานแหลมฉบัง (WSLCB)
จำนวน : 2 อัตรา
เงินเดือน : N/A
12 มิ.ย. 64

Supervisor (นั่งร้าน)
ประจำ : CFP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ แหลมฉบัง)
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : N/A
15 พ.ค. 64

Fire Watcher
ประจำ : THAI OIL แหลมฉบัง ศรีราชา(โครงการ CFP)
จำนวน : 12 อัตรา
เงินเดือน : N/A
15 พ.ค. 64

Rigger
ประจำ : โรงงานแหลมฉบัง (WSLCB) / Thai Oil (โครงการ CCP)
จำนวน : 6 อัตรา
เงินเดือน : N/A
15 พ.ค. 64

Civil Engineer
ประจำ : CFP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ แหลมฉบัง)
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : N/A
15 พ.ค. 64

Driver
ประจำ : Work Shop LCB / Thai Oil (แหลมฉบัง ศรีราชา)
จำนวน : 2 อัตรา
เงินเดือน : N/A
15 พ.ค. 64

Document Control
ประจำ : THAI OIL แหลมฉบัง ศรีราชา(โครงการ CFP)
จำนวน : 3 อัตรา
เงินเดือน : N/A
15 พ.ค. 64

Fitter A , B (ช่างประกอบ)
ประจำ : CFP / SBMOL (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ แหลมฉบัง)
จำนวน : หลายอัตรา อัตรา
เงินเดือน : Negotiate
15 พ.ค. 64

Purchasing Officer
ประจำ : C-COT (ไทยออยล์ แหลมฉบัง)
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : N/A
15 พ.ค. 64

Safety Officer
ประจำ : CFP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ แหลมฉบัง)
จำนวน : 3 อัตรา
เงินเดือน : N/A
15 พ.ค. 64

Scaffolder (ช่างนั่งร้าน)
ประจำ : CFP / SBMOL (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ แหลมฉบัง)
จำนวน : 30 อัตรา
เงินเดือน : N/A
15 พ.ค. 64

QC. Inspector
ประจำ : CFP / SBMOL (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ แหลมฉบัง)
จำนวน : 3 อัตรา
เงินเดือน : N/A
15 พ.ค. 64

Planner
ประจำ : ESSO (โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่) แหลมฉบัง ศรีราชา
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : N/A
15 พ.ค. 64

QC. Document
ประจำ : CFP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ แหลมฉบัง)
จำนวน : 2 อัตรา
เงินเดือน : N/A
15 พ.ค. 64