ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ ฉัตรการช่าง
กลับสู่เว็บไซท์
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
คุณ พุทธิพร ไกรยสิทธิ์
Email : hrrecruitment_center@ckc.co.th
: Chart Karnchang
038-490777-9 ต่อ 224
CKC เปิดรับสมัครงาน มีตำแหน่งงานว่างดังนี้
Technician
ประจำ : โครงการ CFP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์)
จำนวน : 2 อัตรา
เงินเดือน : N/A
20 ก.ค. 64

Engineer ( Painting)
ประจำ : โครงการ CFP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์)
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : N/A
20 ก.ค. 64

Civil Engineer
ประจำ : โครงการ CFP / CCP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์)
จำนวน : 2 อัตรา
เงินเดือน : N/A
20 ก.ค. 64

Safety Officer
ประจำ : โครงการ CFP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์)
จำนวน : 3 อัตรา
เงินเดือน : N/A
20 ก.ค. 64

Safety Manager
ประจำ : โครงการ CFP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์)
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : N/A
20 ก.ค. 64

Project Engineer
ประจำ : โครงการ CFP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์)
จำนวน : 2 อัตรา
เงินเดือน : N/A
20 ก.ค. 64

SHE Officer (จป.วิชาชีพ)
ประจำ : โครงการ CFP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์)
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : Negotiate
20 ก.ค. 64

Fitter A , B (ช่างประกอบ)
ประจำ : โครงการ CFP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์)
จำนวน : 30 อัตรา
เงินเดือน : N/A
20 ก.ค. 64

Flagman
ประจำ : โครงการ CFP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์)
จำนวน : 10 อัตรา
เงินเดือน : N/A
20 ก.ค. 64

Blaster (ช่างพ่นทราย/พ่นสี)
ประจำ : โรงงานแหลมฉบัง (WSLCB)
จำนวน : 2 อัตรา
เงินเดือน : N/A
20 ก.ค. 64

Fire Watcher
ประจำ : โครงการ CFP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์)
จำนวน : 10 อัตรา
เงินเดือน : N/A
20 ก.ค. 64

Purchasing Officer
ประจำ : โครงการ C-COT (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์)
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : N/A
20 ก.ค. 64

Scaffolder (ช่างนั่งร้าน)
ประจำ : โครงการ CFP / CCP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์)
จำนวน : 30 อัตรา
เงินเดือน : N/A
20 ก.ค. 64

Engineer
ประจำ : โครงการ CFP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์)
จำนวน : 2 อัตรา
เงินเดือน : Negotiate
19 ก.ค. 64

Foreman Painting
ประจำ : โครงการ CFP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์)
จำนวน : 3 อัตรา
เงินเดือน : N/A
19 ก.ค. 64

QC. Inspector
ประจำ : โครงการ CFP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์)
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : N/A
19 ก.ค. 64

Planner
ประจำ : ESSO (โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่)
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : N/A
19 ก.ค. 64

QC. Supervisor
ประจำ : Thai Oil (โครงการ CFP)
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : N/A
19 ก.ค. 64

Safety Admin
ประจำ : Thai Oil (โครงการ CFP)
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : N/A
19 ก.ค. 64

Painter (ช่างสี)
ประจำ : Thai Oil (โครงการ CFP)
จำนวน : 24 อัตรา
เงินเดือน : N/A
19 ก.ค. 64

Driver
ประจำ : โรงงานแหลมฉบัง (WSLCB) / Thai Oil (โครงการ CFP)
จำนวน : 3 อัตรา
เงินเดือน : N/A
19 ก.ค. 64

QC. Technician
ประจำ : โรงงานแหลมฉบัง (WSLCB)
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : N/A
19 ก.ค. 64

QC. Document
ประจำ : CFP (โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ แหลมฉบัง)
จำนวน : 2 อัตรา
เงินเดือน : N/A
15 พ.ค. 64